Thời gian Chờ Cuộc hẹn

Trên trang này:


Tổng quan

Tất cả các đơn xin sẽ được xử lý hiệu quả nhất có thể và Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ luôn cố gắng giảm thiểu thời gian chờ cuộc hẹn đến mức có thể. Theo đó, bạn đặt lịch hẹn càng sớm thì khả năng có được ngày và giờ phỏng vấn bạn muốn càng cao.

Thời gian Xử lý Thị Thực

Mặc dù thời gian xử lý thị thực thường là hai ngày làm việc nhưng thời gian xử lý các trường hợp cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào tình huống cá nhân và yêu cầu đặc biệt khác.

Thời gian Chờ Hiện tại và Tình trạng sẵn sàng

Thời gian Chờ Cuộc hẹn Hiện tại ở Hà Nội
Thời gian Chờ Cuộc hẹn Hiện tại ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tình trạng sẵn sàng của Cuộc hẹn Hiện tại
Lên lịch Cuộc hẹn