Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Thông tin về Visa Định cư - Việt Nam (Vietnamese)

Thị thực diện Hôn phu/Hôn thê (K-1 & K-2)

TRÊN TRANG NÀY:


Tổng quan

Đương đơn xin th thc din K-1:

 

 

Đương đơn xin thị thực diện K-1 dành cho hôn phu/hôn thê người nước ngoài của công dân Hoa Kỳ. Thị thực diện K-1 cho phép hôn phu/hôn thê người nước ngoài được nhập cảnh Hoa Kỳ và kết hôn với người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Sau khi kết hôn, đương đơn sẽ phải đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) để nộp đơn điều chỉnh tình trạng thành Thường Trú Nhân (LPR).  Vì thị thực diện hôn phu/hôn thê cho phép đương đơn được nhập cảnh Hoa Kỳ và kết hôn với công dân Hoa Kỳ trong thời gian ngắn sau khi nhập cảnh, nên đương đơn phải đáp ứng những yêu cầu dành cho thị thực định cư.

Đương đơn ph thuc din K-2:

Nếu con của một đương đơn xin thị thực diện hôn phu/hôn thê muốn đi cùng đương đơn đến Hoa Kỳ, đương đơn phụ thuộc này cần phải tham dự phỏng vấn với đương đơn chính và nộp đơn xin thị thực diện K-2.  Đương đơn phụ thuộc phải tuân theo cùng một tiến trình như khi nộp hồ sơ xin thị thực diện K-1, bao gồm đóng phí xét duyệt hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ được yêu cầu và đặt lịch hẹn phỏng vấn.  Vui lòng lưu ý rằng đương đơn phụ thuộc chỉ có thể được cấp thị thực diện K-2 trong vòng một năm kể từ ngày thị thực K-1 được cấp cho đương đơn chính.  Con của đương đơn xin thị thực diện K-1 không được áp dụng Đo lut Bo v Tình trng Con Đc thân Dưới 21 tui (CSPA).  Vì vậy, nếu con của đương đơn đã 21 tuổi thì không còn đủ điều kiện để định cư Hoa Kỳ và không nên đặt lịch hẹn phỏng vấn.

Người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ cần phải nộp Đơn I-129F,  Đơn bảo lãnh dành cho Hôn phu/hôn thê người nước ngoài, cho Sở Di Trú Hoa Kỳ.  Đơn I-129F này không thể nộp tại các Đại sứ quán, Lãnh sự quán Hoa Kỳ hay các văn phòng Sở Di trú và Nhập tịch ngoài Hoa Kỳ.  Vui lòng truy cập trang web của Sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về Th thc din K-1.

Sau khi được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ chấp thuận, hồ sơ bảo lãnh sẽ được gửi tới Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để tiến hành các bước tiếp theo.  Sau đó, NVC gửi hồ sơ này đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi đương đơn sẽ nộp đơn xin thị thực diện K-1.   

Lưu ý:

 • H sơ bo lãnh I-129F có thi hn bn tháng t ngày được S Di trú và Nhp tchHoa Kỳ chp thuận. Thi hn này không nh hưởng đến vic hi đ điu kin xin th thc din K-1 vì viên chc Lãnh s thông thường s gia hn thêm thi gian gii quyết th thc nhm đm bo đương đơn có đ thi gian hoàn tt h sơ ca mình.
 • Tr em sinh ra nước ngoài có cha m là công dân Hoa Kỳ có th nhn quc tch Hoa Kỳ do huyết thng nếu đáp ng được mt s yêu cu pháp lý. Đ biết thêm thông tin, vui lòng truy cp trang web ca Đi s quán và Lãnh s quán Hoa Kỳ ti Vit Nam: https://vn.usembassy.gov/vi/request-a-consular-report-of-birth-abroad-ecrba/

Tạo Tài khoản USTravelDocs và Đăng ký Địa chỉ

Sau khi nhận thư từ Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) thông báo rằng NVC sẽ chuyển hồ sơ bảo lãnh của đương đơn tới Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, vui lòng nhanh chóng làm theo các bước hướng dẫn bên dưới đây để tạo Tài khoản USTravelDocs và đăng ký địa chỉ giao nhận. Lãnh sự quán cần thông tin này mới có thể giao Thư hướng dẫn PKT3-K cũng như các giấy tờ khác tới đương đơn.

Trong quá trình đăng ký địa chỉ, hệ thống sẽ yêu cầu đương đơn nhập mã số DS-160 hợp lệ. Vì vậy, đương đơn vui lòng truy cập trang web https://ceac.state.gov/genniv/ và làm theo hướng dẫn để hoàn thành Đơn DS-160. Sau khi hoàn tất, vui lòng in trang xác nhận DS-160, trên đó có thể hiện mã số DS-160, để tiện sử dụng.

Bước 1 – Tạo tài khoản riêng trên trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản riêng cho số hồ sơ của mình, vui lòng chuyển đến Bước 2.

Bước 2  Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.

Bước 3  Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mi / Lên Lch hn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Chọn mụcTh Thc K – Đt lch hn và thanh toán phí xin Th thc, rồi nhấn “Tiếp tc.
 2. Chọn mục “K1 - Fiance or Fiancee of U.S. Citizen”, rồi nhấn“Tiếp tc.
 3. Điền đầy đủ các thông tin, rồi nhấn“Tiếp tc. Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thị Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyễn” trong phần “Họ”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ chiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đương đơn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
 4. Nếu đương đơn có con độc thân dưới 21 tuổi và muốn con cùng định cư với đương đơn, đương đơn có thể thêm tên con ở phần “Dependents”, rồi nhấn“Tiếp tc.
 5. Chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, rồi nhấn “Tiếp tc”.

BƯỚC ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ TỚI ĐÂY LÀ HOÀN TẤT. VUI LÒNG NGỪNG TẠI ĐÂY! Thoát khỏi hệ thống và không thực hiện thêm thủ tục nào nữa. Thư Hướng dẫn PKT3–K sẽ được gửi tới đương đơn theo địa chỉ giao nhận này. Đương đơn có thể tiếp tục các bước tiếp theo sau khi đã nhận được Thư Hướng dẫn PKT3–K từ Lãnh sự quán.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Vui lòng không đóng phí thị thực diện K hay đặt lịch hẹn phỏng vấn vào thời điểm này. Đương đơn nên đợi tới lúc nhận được Thư Hướng dẫn PKT3–K từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ.
 • Trong khi chờ nhận Thư Hướng dẫn PKT3–K từ Lãnh sự quán, đương đơn có thể bắt đầu chuẩn bị một số giấy tờ (ngoại trừ Kết quả Khám Sức khỏe) cho buổi phỏng vấn, nếu có thể. Các giấy tờ này được liệt kê trên trang web https://vn.usembassy.gov/vi/required-documents/
 • Nếu đã quá bốn (4) tuần kể từ ngày đương đơn nhận thông báo từ NVC rằng hồ sơ bảo lãnh đã được gửi đến Lãnh sự quán, vui lòng gửi câu hỏi tới: https://vn.usembassy.gov/immigrant-visa-inquiry-form/ để kiểm tra tình trạng hồ sơ. Khi gửi câu hỏi, vui lòng cung cấp địa chỉ và số điện thoại mới nhất của đương đơn.

Nhận và tiến hành theo hồ sơ hướng dẫn từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ thành phố Hồ Chí Minh

Ở Việt Nam, đương đơn diện hôn phu/hôn thê chỉ có thể nộp đơn xin thị thực hôn phu/hôn thê K-1 tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Lãnh sự quán nhận hồ sơ bảo lãnh đã được chấp thuận từ NVC, Bộ phận Thị thực Định cư sẽ gửi Thư hướng dẫn PKT3–K cùng những hướng dẫn cụ thể để chuẩn bị cho tiến trình xét duyệt hồ sơ K-1. Nếu đương đơn không nhận được các hướng dẫn này từ Lãnh sự quán trong vòng bốn (4) tuần kể từ ngày NVC thông báo đã chuyển hồ sơ về Lãnh sự quán, đương đơn nên gửi câu hỏi về tình trạng hồ sơ của mình trực tiếp đến Bộ phận Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh bằng mẫu đơn trên mạng tại: https://vn.usembassy.gov/immigrant-visa-inquiry-form/

Thư hướng dẫn PKT3–K sẽ chỉ rõ cho đương đơn cách thức hoàn tất Đơn DS-160 và đặt lịch hẹn phỏng vấn.  

Tự đặt Lịch hẹn trên mạng

Vui lòng KHÔNG đặt lịch hẹn phỏng vấn cho đến khi đương đơn đã nhận được Thư hướng dẫn PKT3-K từ Lãnh sự quán. Thư hướng dẫn PKT3-K sẽ chỉ rõ cho đương đơn cách thức hoàn tất Đơn DS-160 và đặt lịch hẹn phỏng vấn.  

Nếu đương đơn đã nhận Thư hướng dẫn PKT3-K từ Lãnh sự quán, vui lòng làm theo các bước hướng dẫn sau đây để đặt lịch hẹn phỏng vấn:

Bước 1  Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.

Bước 2  Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mi / Lên Lch hn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Chọn mụcTh Thc K – Đt lch hn và thanh toán phí xin Th thc, rồi nhấn “Tiếp tc.
 2. Chọn mục “K1 - Fiance or Fiancee of U.S. Citizen”, rồi nhấn“Tiếp tc.
 3. Điền đầy đủ các thông tin, rồi nhấn“Tiếp tc. Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thị Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyễn” trong phần “Họ”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ hiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đương đơn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
 4. Nếu đương đơn có con độc thân dưới 21 tuổi và muốn con cùng định cư với đương đơn, đương đơn có thể thêm tên con ở phần “Dependents”, rồi nhấn“Tiếp tc.
 5. Chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, rồi nhấn “Tiếp tc”.
 6. Từ cửa sổ “Phương thức Thanh toán”, vui lòng chọn “Cash Payment” và in tờ “Hướng dẫn nộp tiền”.

 Bước 3 – Sau khi đã đóng tiền theo các bước trong giấy “Hướng dẫn nộp tiền”, đương đơn sẽ nhận được hóa đơn. Đương đơn cần có số hóa đơn (số biên nhận) mới có thể đặt được lịch hẹn. Vào ngày tiếp theo, sau 12 giờ trưa, vui lòng đăng nhập lại vào tài khoản USTravelDocs. Đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Tiếp tục”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Một lần nữa, chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, rồi nhấn “Tiếp tc”.
 2. Nhấn “Close” để tắt cửa sổ Phương thức thanh toán. Vui lòng nhập số hóa đơn vào phần “Số Biên nhận” cho mỗi đương đơn trong hồ sơ, rồi nhấn “Tiếp tc”.
 3. Chọn ngày hẹn phù hợp với đương đơn, sau đó nhấn“Lên lch hn”. Nếu không có ngày hẹn trống, vui lòng quay trở lại hệ thống đặt hẹn sau. Văn phòng chúng tôi mở lịch hẹn mới theo trình tự tùy theo yêu cầu đặt hẹn. Vì vậy, đương đơn nên kiểm tra hệ thống đặt hẹn thường xuyên để biết khi có lịch hẹn trống.
 4. Nhấn vào“Xác nhn Cuc hnvà in Trang Xác nhận Lịch hẹn.

Sau khi đã đặt hẹn thành công, vui lòng KHÔNG gửi thêm bất cứ giấy tờ gì qua đường bưu điện tới Lãnh sự quán. Nếu không, lịch hẹn của đương đơn có thể bị hệ thống tự động hủy.

Lưu ý:

 • Mc dù th thc din K-1 là th thc không đnh cư, đơn xin th thc ca đương đơn s được gii quyết như là mt th thc đnh cư. Vui lòng chn Th thc đnh cư” khi đương đơn đt hn phng vn trên mạng.
 • Đương đơn phi nhp mã s xác nhn DS-160 hp l cho đơn xin th th Đơn xin th thc ca đương đơn s được gii quyết da trên mã s xác nhn DS-160 hp l này. Nếu đương đơn không cung cp mã s xác nhn hp l, đơn xin th thc ca đương đơn có th b t chi hoc cuc phng vn mà đương đơn đã đt hn s b hy. Thông tin trên mu đơn DS-160 ca đương đơn phi có hiu lc và chính xác nht theo hiu biết ca đương đơn. Nếu đương đơn đin li mu đơn DS-160 mi sau khi đã đt hn trên mng, đương đơn s cn truy cp vàtài khon ustraveldocs ca mình đ cp nht li mã vch DS-160 mi cho cuc hn và in li Giy xác nhn cuc hn mi.
 • Nếu đương đơn có bt k thc mc hoc cn được h tr trong vic to tài khon, thanh toán phí xin th thc và đt lch hn, vui lòng gi đin thoi ti Tng đài s 19006444 nếu đương đơn Vit Nam hoc s (+1) (703) 665-7350 nếu gi t Hoa K hoặc gửi email tới: support-vietnam@ustraveldocs.com.
 • Đối với các câu hỏi cụ thể về hồ sơ, vui lòng gửi câu hỏi tới Lãnh sự quán tại: https://vn.usembassy.gov/immigrant-visa-inquiry-form/

Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin thị thực

Sau khi đương đơn đã đặt lịch hẹn trên mạng và đã có Giấy xác nhận cuộc hẹn, hãy đọc kỹ hướng dẫn trên Giấy xác nhận cuộc hẹn để tiến hành khám sc khe và chuẩn bị các giy t cn thiết cho buổi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Hãy đảm bảo là đương đơn đến buổi phỏng vấn cùng với Giấy xác nhận cuộc hẹn có mã vạch DS-160 hợp lệ và cập nhật nhất cùng các giy t cn thiết khác.

Lưu ý: Đương đơn không nên sp xếp bt kỳ kế hoch xut cnh nào cho đến khi đương đơn nhn được h chiếu có thị thc K-1. Không có  đm bo rng th thc s được cp trong bui phng vn ca đương đơn.

Đặt lại lịch hẹn hoặc hủy lịch hẹn phỏng vấn

Nếu đương đơn không thể đến phỏng vấn theo lịch hẹn, đương đơn có thể đặt hẹn lại hoặc hủy cuộc hẹn đó trên mạng. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản USTravelDocs của đương đơn và chọn mục “Lên lịch hẹn lại” hoặc “Hủy lịch hẹn” ở bên trái màn hình của trang chủ. 

Xin lưu ý lệ phí đơn xin thị thực diện hôn phu/hôn thê (K-1) không được hoàn lại cũng như không được chuyển nhượng. Tuy nhiên, biên nhận lệ phí xin thị thực này có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày thanh toán. Đương đơn có thể sử dụng biên nhận này để đặt hẹn phỏng vấn lại trong thời hạn biên nhận còn hiệu lực, nhưng phải đến dự phỏng vấn trong vòng một năm kể từ ngày thanh toán. Quá một năm, phí xin thị thực này sẽ hết hạn và đương đơn phải đóng lại lệ phí mới.

Thông tin thêm

Để xem thêm thông tin về thị thực K-1, vui lòng truy cập trang web của B Ngoi Giao Hoa K hoặc Đi s quán và Lãnh s quán Hoa K ti Vit Nam. Nếu đương đơn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gửi câu hỏi qua mẫu đơn trên mạng tại: https://vn.usembassy.gov/immigrant-visa-inquiry-form/.