Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Thông tin về Visa Định cư - Việt Nam (Vietnamese)

Thị thực cho Thường trú nhân xin tái nhập cảnh (SB-1)

TRÊN TRANG NÀY:


Tổng quan

Thị thực SB-1 dành cho Thường trú nhân muốn trở lại Hoa Kỳ để tiếp tục thường trú vĩnh viễn nhưng đã cư trú ngoài Hoa Kỳ hơn một năm, hoặc quá thời hạn Giấy phép tái nhập cảnh vì các lý do ngoài tầm kiểm soát. Nếu quý vị muốn xin thị thực SB-1, bước đầu tiên là đặt lịch hẹn trực tuyến xin xem xét tình trạng Thường trú nhân xin tái nhập cảnh tại đây hoặc liên hệ Tổng đài theo số 19006444 nếu quý vị ở Việt Nam hoặc số +1-703-665-7350 nếu quý vị ở Hoa Kỳ trước khi phỏng vấn tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Trang hướng dẫn này KHÔNG dành cho các đương đơn đã được phỏng vấn và chấp thuận tình trạng Thường trú nhân Tái nhập cảnh (SB-1), đã nhận được Thư Hướng dẫn (Packet 3 – SB1), và đã được Lãnh sự quán xếp lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực SB-1, nhưng không thể đến được buổi hẹn như Lãnh sự quán đã sắp xếp. Trong trường hợp này đương đơn sẽ phải gửi yêu cầu tại đây: https://vn.usembassy.gov/immigrant-visa-inquiry-form/ để xin xếp lại lịch hẹn phỏng vấn thị thực SB-1. Vui lòng KHÔNG chọn mục “SB1, Quyết định tình trạng thường trú nhân xin tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ” như hướng dẫn bên dưới. Đương đơn nào đã được chấp thuận tình trạng Thường trú nhân Tái nhập cảnh (SB-1) trong vòng sáu (6) tháng và đã nhận được Thư Hướng dẫn (Packet 3 – SB1) nhưng vẫn đặt lịch hẹn theo diện “SB1, Quyết định tình trạng thường trú nhân xin tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ” sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN.

Đặt lịch hẹn trên mạng

 

Vui lòng làm theo đúng các bước dưới đây:

 • Bước 1 – Tạo tài khoản riêng trên trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản, vui lòng chuyển đến Bước 2.
 • Bước 2 – Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.
 • Bước 3 – Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mới / Lên Lịch hẹn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:
  • Chọn mục “Thị thực Định cư”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Chọn mục “SB1, Quyết định tình trạng thường trú nhân xin tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Chọn đúng loại thị thực “SB1-RETURNING RESIDENT”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”. Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thi Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyen” trong phần “Họ”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ chiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đương đơn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
  • Chọn hình thức giao nhận thị thực/giấy tờ, rồi nhấn “Tiếp tục”.
  • Chọn ngày hẹn phù hợp với đương đơn, sau đó nhấn “Lên lịch hẹn”. Nếu không có ngày hẹn trống, vui lòng quay trở lại hệ thống đặt hẹn sau. Văn phòng chúng tôi mở lịch hẹn mới theo trình tự tùy theo yêu cầu đặt hẹn. Vì vậy, đương đơn nên kiểm tra hệ thống đặt hẹn thường xuyên để biết khi có lịch hẹn trống.
  • Nhấn vào “Xác nhận Cuộc hẹn” và in Trang Xác nhận Lịch hẹn.

Vui lòng lưu ý rằng lịch hẹn sẽ đóng trong vòng 48 giờ. Nếu không thể đến buổi phỏng vấn đã đặt hẹn lại, vui lòng hủy hoặc đặt lại lịch hẹn trong vòng ít nhất ba ngày trước ngày hẹn. Nếu không, quý vị sẽ phải chờ qua ngày đặt hẹn lại mới có thể đặt thêm một lịch hẹn phỏng vấn mới.

Tại buổi phỏng vấn xem xét tình trạng Thường trú nhân xin tái nhập cảnh

Vui lòng đảm bảo đem đầy đủ các giấy tờ sau tới đúng lịch hẹn. Quý vị sẽ được yêu cầu phải lên lịch hẹn phỏng vấn mới nếu đem giấy tờ không đầy đủ.

 • Phí phỏng vấn không hoàn lại nộp tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Chúng tôi nhận thanh toán bằng tiền mặt đô-la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam, hoặc bằng thẻ tín dụng tiền đô-la Mỹ đối với các loại thẻ sau: Visa, MasterCard, Discovery, và American Express. Chúng tôi không chấp nhận ngân phiếu. Xin lưu ý việc đóng phí không đảm bảo cho việc hồ sơ sẽ được chấp thuận.
 • Mẫu đơn DS-117 đã hoàn tất. Đương đơn phải điền đầy đủ và chính xác TẤT CẢ các mục trong Đơn DS-117. LƯU Ý: Mục số 12 trong Đơn DS-117 yêu cầu đương đơn phải liệt kê TẤT CẢ các khoảng thời gian đương đơn đã sống ngoài Hoa Kỳ từ 6 tháng trở lên kể từ lần đầu tiên đương đơn nhập cảnh vào Hoa Kỳ như một thường trú nhân. Đương đơn phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin TẤT CẢ các khoảng thời gian này.
 • Hộ chiếu bản chính của đương đơn và bản sao tất cả các trang hộ chiếu. Nếu đương đơn không có hộ chiếu, vui lòng cung cấp giấy tờ giải thích.
 • Bằng chứng tình trạng Thường trú nhân như Thẻ xanh (Đơn I-551), Giấy phép tái nhập cảnh, Giấy thông hành…v.v. kèm theo bản sao
 • Liệt kê thời gian quý vị ở ngoài Hoa Kỳ cùng với bằng chứng (ví dụ: vé máy bay, hộ chiếu có đóng dấu của hải quan…). Vui lòng cung cấp một bản sao các giấy tờ này.
 • Bằng chức về ràng buộc của quý vị ở Hoa Kỳ và ý định trở lại Hoa Kỳ của quý vị (giấy thuế, bằng chứng ràng buộc kinh tế, gia đình, xã hội tại Hoa Kỳ, vé máy bay khứ hồi, v.v.)
 • Bằng chứng chứng minh việc quý vị ở ngoài Hoa Kỳ quá hạn là vì các lý do ngoài tầm kiểm soát của quý vị (bệnh tật, cha mẹ đi cùng, v.v.). Vui lòng cung cấp một bản sao các giấy tờ này.

Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét các bằng chứng, phỏng vấn và đánh giá xem quý vị có hội đủ điều kiện xin thị thực SB-1 hay không.

Sau buổi phỏng vấn xem xét tình trạng Thường trú nhân xin tái nhập cảnh

Nếu được chấp thuận, Lãnh sự quán sẽ cấp cho quý vị Thư Hướng dẫn (Packet 3 – SB1) để yêu cầu quý vị điền Đơn DS-260 và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Quý vị phải hoàn tất quy trình xin thị thực SB-1 trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày được chấp thuận tình trạng Thường trú nhân Tái nhập cảnh (SB-1), thông thường chính là ngày đóng dấu trên đơn DS-117. Nếu quá sáu (6) tháng, quý vị sẽ phải thực hiện lại toàn bộ quy trình từ đầu. Sau khi quý vị hoàn tất Đơn DS-260 và thông báo cho Lãnh sự quán, Lãnh sự quán sẽ lên lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực SB-1 cho quý vị. Cũng như các loại thị thực định cư khác, quý vị phải hội đủ các điều kiện về pháp lý và hồ sơ giấy tờ để được cấp thị thực SB-1.

Nếu quý vị không thể đến cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực SB-1 do Lãnh sự quán xếp lịch, vui lòng gửi yêu cầu tại: https://vn.usembassy.gov/immigrant-visa-inquiry-form/ và xin được xếp lại lịch hẹn mới. Thời gian chờ tới lượt xếp lịch hẹn tiếp theo có thể sẽ kéo dài, do đó quý vị cần cố gắng đến đúng ngày hẹn như đã được lên lịch.

Nếu viên chức Lãnh sự đã quyết định rằng quý vị không hội đủ điều kiện xin thị thực SB-1, quyết định này sẽ không được xem xét và cân nhắc lại; quy trình xin cứu xét sẽ không được áp dụng trong trường hợp này.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin tái nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện SB-1, thân nhân của quý vị ở Hoa Kỳ phải mở lại một hồ sơ bảo lãnh định cư mới với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về thị thực SB-1, vui lòng truy cập trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về Thường trú nhân Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.