Seznam typů NIV

Na této stránce:


Přehled

Vítáme návštěvníky ve Spojených státech. Naše hranice jsou zabezpečené a dveře vždy otevřené. Většina kanadských občanů a velký počet občanů ze zemí s bezvízovým programem mohou přicestovat do Spojených států bez víza, pokud splňují určité požadavky popsané zde.

Pro krátkodobé návštěvníky, kteří nejsou americkými občany nebo americkými zákonnými trvalými rezidenty a cestující do Spojených států, jsou k dispozici různé typy nepřistěhovaleckých víz. Typ víza požadovaného podle amerického imigračního zákona je podmíněn účelem plánované cesty a dalšími skutečnostmi. Důležité je vědět, který typ nepřistěhovaleckého víza potřebujete pro cestu a jaký je postup při žádosti o vízum na americkém velvyslanectví nebo konzulátu.

Typ potřebného víza zjistíte podle níže uvedeného grafu. Další podrobnosti o jednotlivých typech víza včetně způsobu podání žádosti a další informace získáte klepnutím na odkaz ve sloupci Typ víza níže.

Účel cesty do Spojených států a nepřistěhovalecká víza Typ víza
Sportovci, umělci, baviči P
Australský pracovník - profesní zvláštnost E-3
Karta pro překročení hranic: Mexiko BCC
Obchodní návštěvníci B-1
Posádka (na palubě zámořské lodi nebo letadla ve Spojených státech) D
Diplomaté a představitelé zahraničních vlád A
Domácí zaměstnanci nebo chůvy (musejí doprovázet zaměstnavatele s cizí státní příslušností) B-1
Zaměstnanci jmenovaných mezinárodních organizací a NATO G1-G5, NATO
Návštěvníci v rámci výměnného programu J
Návštěvníci v rámci výměnného programu - pomocnice v rodinách (au pair) J-1
Návštěvníci v rámci výměnného programu - děti (do 21 let věku) nebo manželka/manžel držitele víza J-1 J-2
Návštěvníci v rámci výměnného programu - profesoři, vědci, učitelé J-1
Návštěvníci v rámci výměnného programu - mezinárodní kulturní programy J, Q
Snoubenec (snoubenka) K-1
Zahraniční vojenský personál sloužící ve Spojených státech A-2, NATO1-6
Zahraniční státní příslušníci s výjimečnými schopnostmi ve vědě, umění, vzdělávání, obchodě nebo sportu O-1
Odborníci podle dohody FTA: Chile H-1B1
Odborníci podle dohody FTA: Singapur H-1B1
Zástupci informačních médií (média, novináři) I
Vnitrofiremně přesunovaní pracovníci L
Lékařské ošetření, návštěvníci k ošetření B-2
Odborní pracovníci NAFTA: Mexiko, Kanada TN/TD
Ošetřovatelky cestující do oblastí s nedostatkem zdravotnických pracovníků H-1C
Lékaři J-1, H-1B
Náboženští pracovníci R
Zvláštní povolání v oborech vyžadujících vysoce specializované znalosti H-1B
Studenti - akademičtí a jazykoví studenti F-1
Závislé osoby studentů - závislá osoba držitele víza F-1 F-2
Studenti – profesní M-1
Závislé osoby studentů - závislá osoba držitele víza M-1 M-2
Krátkodobí pracovníci - sezónní zemědělští H-2A
Krátkodobí pracovníci - nezemědělští H-2B
Návštěvníci vyhledávající turistiku, prázdninový pobyt, zábavu B-2
Školení v programu, který není primárně určen pro zaměstnance H-3
Smluvní investoři E-2
Smluvní obchodníci E-1
Tranzit přes Spojené státy C
Oběti obchodu s lidmi T-1
Obnovení víza ve Spojených státech - A, G a NATO A1-2, G1-4, NATO1-6