Vízum pro tranzit/posádku lodi

Na této stránce:


Časté otázky

Přehled

Transit (vízum C)

Občan cizí země cestující přímým a nepřetržitým tranzitem přes Spojené státy do cíle v zahraničí potřebuje platné tranzitní vízum. Výjimky z tohoto požadavku zahrnují cestující osoby způsobilé pro tranzit Spojenými státy bez víza v rámci bezvízového programu nebo cestující osoby, které jsou státními příslušníky země, s níž mají Spojené státy dohodu umožňující občanům cestovat do Spojených států bez víz.

Pokud cestující osoba chce mít možnost se zdržet za účelem jiným, než je tranzit přes Spojené státy, například navštívit přátele nebo památky, musí se kvalifikovat a získat určitý typ víza potřebný pro daný účel, například vízum B-2.

Posádka (vízum D)

Člen posádky sloužící na palubě zámořské lodi nebo letadla ve Spojených státech potřebuje vízum pro posádku. Členové posádky letadla nebo lodi, kteří cestují přes Spojené státy nebo proplouvají jejich vodami obecně používají kombinaci víza pro tranzit/posádku (C-1/D). V některých případech může být u jednotlivců vyžadováno pouze vízum D.

Členové posádky, kteří pracují na palubě lodi ve vnějším kontinentálním šelfu, se mohou kvalifikovat pro upravené vízum B-1 namísto víza pro posádku.

Členové posádky, kteří vstoupí na území Spojených států během čekání mezi lety nebo plavbami, musejí rovněž pro tyto dny osobního volna nebo dovolené získat vízum B-1/B-2. Žadatelé žádající souběžně o vízum C-1/D a vízum B-1/B-2 platí pouze jeden poplatek za žádost o vízum.

Kvalifikace

Při žádosti o tranzitní vízum musíte prokázat, že máte:

 • Záměr procestovat Spojené státy přímým a nepřetržitým tranzitem.
 • Cestovní doklad od dopravce nebo jiný doklad o sjednání přepravy do místa určení.
 • Dostatečné finanční prostředky na realizaci tranzitní cesty.
 • Povolení pro vstup do další země po odjezdu ze Spojených států.

Chcete-li zažádat o další víza C, D nebo C-1/D, musíte konzulárnímu úředníkovi prokázat, že:

 • Účelem vaší cesty je vstup do Spojených států pouze pro účel tranzitu nebo posádky.
 • Během pobytu ve Spojených státech nebudete placeni americkým zdrojem bez udělení řádného schválení pro krátkodobé pracovní vízum.
 • Plánujete pobyt po konkrétní, omezené časové období.
 • Máte doklad o finančních prostředcích pokrývajících všechny náklady během pobytu ve Spojených státech.

.

Položky žádosti

Pokud žádáte o tranzitní vízum nebo o vízum pro posádku, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika výjimku má. Občané České republiky nemusí mít platný pas ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech.Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Potvrzení platby nevratné částky žádost o nepřistěhovalecké vízum v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.
 • Námořní průkaz platný i po ukončení pracovní smlouvy a všechny předchozí námořní průkazy pokud se vás to týká. Členové posádky musejí předložit oficiální zprávu o ztrátě, pokud nejsou průkaz schopni předložit.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, schůzku lze sjednat zde prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální a všechny staré cestovní pasy a originál potvrzení o úhradě poplatku za vízum. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Podpůrné dokumenty jsou pouze jedním z řady faktorů, které konzulární úředník při pohovoru zohledňuje. Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

I když během pohovoru můžete použít podpůrné dokumenty, spoléhají konzulární úředníci při stanovení vaší způsobilosti k udělení víza v první řadě na pohovor. Jinými slovy, podpůrné dokumenty jsou dobrovolné a mají druhořadý význam.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li vám na zachování důvěrnosti, musíte přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát vaše informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

K pohovoru si přineste následující doklady:

 • Potvrzení o aktuálním příjmu, platbě daní, majetkovém nebo obchodním vlastnictví či aktivech.
 • Potvrzení od zaměstnavatele s podrobnostmi o vaší pozici, platu, délce pracovního poměru, potvrzeném volnu a obchodním účelu (pokud se uplatňuje) vaší cesty do Spojených států.
 • Případně váš itinerář a/nebo jiné informace o vaší plánované cestě. (Může být předběžný.)
 • Účetní knihy k bankovnímu spoření nebo jiné doklady o likvidních aktivech, které prokazují zůstatek ve vašich účtech a aktivity účtů.
 • Smlouvy o převodu nebo pronájmu nemovitostí.
 • Pro posádku: potvrzení od vedení společnosti a/nebo námořní knížku.

Další informace

Další informace o tranzitních vízech a vízech pro členy posádky naleznete na webové stránce ministerstva zahraničí.