Pracovní vízum

Na této stránce:


Časté otázky

Přehled

Chcete-li krátkodobě pracovat ve Spojených státech bez úmyslu přistěhování, potřebujete podle amerického imigračního zákona konkrétní vízum podle typu prováděné práce. Většina kategorií krátkodobých pracovníků vyžaduje, aby budoucí zaměstnavatel nebo agent předložil petici, a tuto petici pak musí schválit Americká imigrační služba (USCIS) ve Spojených státech ještě před podáním žádosti o pracovní vízum.

Žadatelé o vízum H, L, O, P a Q musí mít petici, která je službou USCIS schválena v jejich prospěch. Petice (formulář I-129) musí být schválena ještě před podáním žádosti o pracovní vízum na americkém velvyslanectví nebo konzulátu. Po schválení vaší petice váš zaměstnavatel nebo agent obdrží oznámení, formulář I-797, které slouží jako oznámení o schválení petice. Konzulární úředník ověří během pohovoru schválení vaší petice prostřednictvím služby správy informací o peticích (PIMS) amerického ministerstva zahraničí.

K pohovoru na americkém velvyslanectví nebo konzulátu si s sebou přineste číslo potvrzení petice I-129, aby bylo možné ověřit schválení petice. Upozorňujeme, že schválení petice nezaručuje vydání víza, pokud bude shledáno, že nejste podle amerického imigračního zákona způsobilý/á pro udělení víza.

Popisy víz a kvalifikace

H-1B (povolání s odbornou specializací)

Vízum H-1B se vyžaduje, pokud přijíždíte do Spojených států za účelem poskytování služeb na předem sjednaném kvalifikovaném pracovním místě. Abyste se pro tento účel kvalifikovali, musíte být držitelem bakalářského nebo vyššího titulu (nebo ekvivalentního titulu) v konkrétní odborné specializaci, v níž hledáte uplatnění. USCIS rozhodne o tom, zda vaše pracovní činnosti představuje povolání s odbornou specializací a zda se kvalifikujete pro provádění daných služeb. Váš zaměstnavatel musí ministerstvu práce předložit formulář pracovních podmínek s uvedením podmínek s vámi uzavírané pracovní smlouvy.

Krátkodobá pracovní víza, status H-1B1

Dohody o volném obchodu uzavřené s Chile a Singapurem umožňují oprávněným chilským a singapurským občanůmdočasně pracovat ve Spojených státech za určitých podmínek . Hlavními oprávněnými žadateli (osoba uvedená v žádosti) mohou být pouze občané Chile a Singapuru, ačkoliv jejich choť či dítě může mít i jiné občanství.

Žadatelé o H-1B1 vízum by předem měli mít pracovní nabídku od US zaměstnavatele v jimi vybrané pracovní oblasti ve Spojených státech, zaměstnavatel však nemusí předkládat formulář I-129 a žádat o schválení pracovní petice, a žadatel nemusí získat potvrzení o schválení petice (formulář I-797) před podáním žádosti o vízum. Avšak US zaměstnavatel musí požádat  opracovní povolení pro cizince k práci v USA na americkém ministerstvu práce ještě předtím, než dotyčný požádá o vízum. Pro další informace o H-1B1 vízu prosím navštivte https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/temporary.htm

l

H-2A (sezónní pracovníci v zemědělství)

Vízum H-2A umožňuje americkým zaměstnavatelům přivážet do Spojených států cizí státní příslušníky pro vykonávání krátkodobých zemědělských prací, pro které nejsou k dispozici američtí pracovníci. Klasifikace H-2A pro nepřistěhovalce se na vás vztahuje, pokud chcete ve Spojených státech krátkodobě provádět zemědělské práce nebo služby krátkodobé nebo sezónní povahy. Americký zaměstnavatel (nebo asociace amerických zemědělských výrobců zvaná též kolektivní zaměstnavatel) musí ve váš prospěch předložit formulář I-129, petice pro nepřistěhovaleckého pracovníka.

H-2B (kvalifikovaní a nekvalifikovaní pracovníci)

Toto vízum se vyžaduje, pokud přijíždíte do Spojených států za účelem provádění prací krátkodobé nebo sezónní povahy, pro které chybí vlastní američtí pracovníci. Váš zaměstnavatel musí od ministerstva práce získat pracovní ověření potvrzující, že nejsou k dispozici kvalifikovaní američtí pracovníci způsobilí daný typ práce, na kterou je petice požadována.

H-3 (stážista)

Vízum H-3 se vyžaduje, pokud přijíždíte do Spojených států za účelem školení od zaměstnavatele v jakémkoliv oboru jiném, než je kompletní vysokoškolské vzdělání nebo školení, a to na dobu nejvýše dvou let. Za účast na školení můžete být placeni a jste oprávněni k práci v rámci praktické výuky. Školení nelze využívat jako faktické vykonávání zaměstnání a školení nesmí být dostupné ve vaší domovské zemi.

H-4 (závislé osoby)

Jste-li hlavním držitelem platného víza H, může vaše manželka/manžel nebo neoddané děti (do 21 let věku) získat vízum H-4 a doprovázet vás do Spojených států. Vaše manželka/manžel/děti však během pobytu ve Spojených státech nemohou pracovat.

L-1 (vnitrofiremní přesunovaní zaměstnanci)

Vízum L-1 se vyžaduje, pokud jste zaměstnancem mezinárodní společnosti, která vás dočasně přesunuje do mateřské firmy, pobočky nebo dceřiné firmy téže společnosti ve Spojených státech. Mezinárodní společnost může být buď americkou nebo cizí organizací. Ke kvalifikaci pro vízum

L-1 musíte pracovat na úrovni managementu nebo exekutivy, anebo musíte mít speciální znalosti a být přidělen na pozici v americké společnosti buď na jedné z těchto úrovní, nikoli však nezbytně ve stejné pozici, jakou jste měl/a dříve. Kromě toho musíte být u dané mezinárodní společnosti zaměstnán/a mimo Spojené státy souvisle po dobu jednoho roku během posledních tří let, které předcházejí vaší žádosti o vpuštění do Spojených států. O vízum L-1 můžete zažádat teprve poté, co americká společnost nebo pobočka obdrží schválenou petici od služby USCIS, a to buď jako blanket schválení nebo jako individuální schválení.

L-2 (závislé osoby)

Jste-li hlavním držitelem platného víza L, může vaše manželka/manžel nebo neoddané děti (do 21 let věku) získat toto odvozené vízum. Vzhledem k nedávné změně zákona může vaše manželka/manžel požádat o povolení pracovat. Vaše manželka/manžel může vstoupit na území Spojených států na vlastní vízum L-2 a poté podat vyplněný formulář I-765 (lze jej získat od služby USCIS) společně s poplatkem za žádost. Vaše děti nejsou oprávněny ve Spojených státech pracovat.

O

Víza O se vydávají osobám s výjimečnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, vzdělávání a sportu nebo osobám s výjimečnými úspěchy ve filmové a televizní produkci a jejich základnímu pomocnému týmu.

P (umělci, baviči)

Víza P se vydávají určitým sportovcům, bavičům, umělcům a základnímu pomocnému týmu, pokud přijíždějí do Spojených států předvést svůj výkon.

Q

Vízum Q se vyžaduje, pokud cestujete do Spojených států za účelem účasti v programu mezinárodní kulturní výměny a budete poskytovat praktické školení, pracovat a podávat informace o historii, kultuře a tradicích své domovské země. Sponzor programu musí ve váš prospěch předložit petici a petice musí být schválena službou USCIS.

Kdy podat žádost

Americké velvyslanectví nebo konzulát může zpracovat vaši žádost o vízum H, L, O, P nebo Q až do lhůty 90 dní před začátkem pracovního statusu, jak uvádí formulář I-797. Při plánování cesty si proto uvědomte, že vzhledem k federálním předpisům můžete vízum použít pouze pro podání žádosti o vstup na území Spojených států nejdříve deset dnů před schváleným obdobím statusu uvedeným na formuláři I-797.

Položky žádosti

Pokud žádáte o vízum H, L, O, P nebo Q, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika výjimku má. Občané České republiky nemusí mít platný pas ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech. Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Potvrzení o platbě nevratného poplatku zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.
 • Jste-li žadatel o vízum L-1 s blanket peticí, musíte uhradit poplatek na zajištění prevence a odhalení podvodů (více informací o tomto poplatku zde).
 • Číslo potvrzení vytištěné na schválené petici I-129. Papírové kopie I-797 se u pohovoru nevyžadují.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, schůzku lze sjednat zde prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících a svůj aktuální cestovní pas. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, které potvrdí rezervaci schůzky prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li vám na zachování důvěrnosti, musíte přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát vaše informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

Jestliže žádáte o vízum poprvé, můžete proces urychlit, přinesete-li s sebou k pohovoru následující doklady:

 • Doklad potvrzující vaši kvalifikaci pro danou práci včetně univerzitních diplomů.
 • Originály potvrzení od aktuálního i předchozího zaměstnavatele s podrobným uvedením vaší pozice a projektů, na nichž jste pracoval/a, a také jak dlouhou dobu jste pracoval/a u zaměstnavatele.
 • Pokud v současnosti pracujete a máte status H-1B, předložte své výplatní pásky za aktuální kalendářní rok a federální daňové přiznání (formulář IRS 1040 a W-2) za všechny roky, ve kterých jste byl/a zaměstnán/a ve Spojených státech. Přineste s sebou:
  • výplatní pásky ze současného nebo posledního zaměstnání
  • jména a aktuální telefonní čísla vedoucích pracovníků ve vašem současném a předchozím zaměstnání
  • svůj profil nebo životopis

Závislé osoby

Závislé osoby si s sebou přinesou všechny požadované doklady pro nepřistěhovalecké vízum, k tomu navíc:

 • Originál oddacího listu (v případě manželky/manžela) nebo rodný list (v případě neoddaných dětí do 21 let věku)
 • Potvrzení od vašeho zaměstnavatele potvrzující váš pokračující pracovní poměr
 • Pokud vaše manželka/manžel v současnosti pracuje ve Spojených státech a je držitelem víza H1-B, předložte její/jeho výplatní pásky za aktuální kalendářní rok a federální daňové přiznání (formulář IRS 1040 a W-2s) za všechny roky, ve kterých byl/a zaměstnán/a ve Spojených státech na vízum H-1B.

Další informace

Další informace o vízech H, L, O, P a Q získáte na webové stránce amerického ministerstva zahraničí.