ตรวจสอบสถานะของคำร้อง (Immigrant Visa Petition)

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะของคำร้อง (Petition) ของท่าน ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน USCIS ที่นี่ โดยท่านจะต้องระบุหมายเลขใบเสร็จที่ขึ้นต้นด้วย EAC, WAC, LIN หรือ SRC แล้วตามด้วยตัวเลข 10 หลัก