ระยะเวลาในการดำเนินการวีซ่าถาวร

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

วีซ่าถาวรในแต่ละกรณีนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์ได้ยากว่าการดำเนินการสำหรับแต่ละกรณีจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใด โดยทั่วไปแล้วจะมีสามปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อระยะเวลาการดำเนินการวีซ่าถาวรดังต่อไปนี้

ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง (Petition)

คือระยะเวลาที่ USCIS ใช้ในการอนุมัติคำร้อง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของคำร้อง ท่านสามารถตรวจดูเวลาในการดำเนินการของสำนักงาน USCIS แต่ละแห่งได้ที่นี่

ระยะเวลาในการดำเนินการผ่านศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) และสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

หลังจากที่คำร้องผ่านการอนุมัติโดยสำนักงาน USCIS สำหรับกรณีที่เป็นญาติใกล้ชิดหรือกรณีที่มีวันยื่นครั้งแรก (Priority date) ที่เป็นปัจจุบันแล้ว การที่จะได้นัดสัมภาษณ์เร็วหรือช้านั้นส่วนมากจะขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครเอง หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) และยื่นเอกสารตามที่ได้รับแจ้งเร็วขึ้นเท่าใดการได้นัดสัมภาษณ์กรณีของท่านก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น ผู้สมัครส่วนใหญ่มักจะได้รับการยืนยันนัดสัมภาษณ์ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่เราได้รับเอกสารทั้งหมดของท่านแล้ว โดยทั่วไปในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ท่านจะได้รับวีซ่าคืนทางไปรษณีย์ภายใน 3-5 วันทำการ

เวลาการเป็นปัจจุบันของเคสประเภทโควต้า

ในแต่ละปีกฎหมายจะอนุญาตให้มีการอนุมัติวีซ่าถาวรบางประเภทในจำนวนจำกัด ซึ่งเคสเหล่านี้จะได้รับการดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามลำดับวันที่ยื่นคำร้อง Petition (ซึ่งหมายถึง Priority Date) โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่สามารถออกวีซ่าให้เคสเหล่านี้ได้จนกว่า Priority Date จะมาถึง (การยื่นคำร้องเป็นปัจจุบัน) โปรดทราบว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลานานหลายปี และไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใด ทั้งนี้วีซ่าบูเลทินซึ่งมีการตีพิมพ์ทุกเดือนจะแจ้งรายการของเคสที่มีวันยื่นครั้งแรกที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยผู้สมัครในการคาดคะเนว่ากรณีของท่านเหลือเวลาที่ต้องรออีกนานเพียงใด

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องแปลงสัญชาติ (จากผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรกลายเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน) คำร้อง F2A ที่ยื่นให้คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์ของผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรจะถูกเปลี่ยนเป็นคำร้อง IR1 สำหรับคู่สมรสของชาวอเมริกัน หรือ IR2 สำหรับบุตรของชาวอเมริกันโดยอัตโนมัติ วีซ่าประเภทดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับระบบโควต้าวีซ่า ดังนั้นผู้สมัครจะสามารถขอวีซ่าได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอโควต้า โปรดติดต่อ USCIS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม