ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม DS-160

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครทุกท่านรวมถึงผู้สมัครที่เป็นเด็กจะต้องมีใบคำร้องขอวีซ่า DS-160 ของตนเองโดยเฉพาะ โดยผู้สมัครแต่ละท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้สมบูรณ์และยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ในการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าผู้สมัครจะต้องใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่พบได้จากหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 โดยท่านจะสามารถยื่นแบบฟอร์ม DS-160 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะไม่รับใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือหรือพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ และท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์วีซ่าหากไม่ได้นำหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ติดตัวมาด้วย

เมื่อท่านลงชื่อในแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่าท่านได้รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแบบฟอร์มนั้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ การกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำตอบของท่านถูกต้องและท่านตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว

หมายเหตุ: สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ไปยังเว็บไซต์นี้ เนื่องจากทางเราไม่สามารถตอบคำถามหรือให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ได้

ประกาศ:  ผู้สมัครวีซ่าทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 สำหรับการสมัครวีซ่าใหม่ทุกครั้ง  ท่านจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์ม DS-160 เดิมที่ท่านเคยใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งก่อนมาใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งใหม่ได้
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป หมายเลขบาร์โค้ดบนแบบฟอร์ม DS-160 ที่ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวนำมาในวันสัมภาษณ์จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ใช้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า หากท่านนำแบบฟอร์ม DS-160 ที่หมายเลขบาร์โค้ดไม่ตรงกันกับหมายเลขบนแบบฟอร์มที่ใช้ทำการจองนัดมา ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า
 
ท่านสามารถเข้าไปทำการแก้ไขหมายเลขบาร์โค้ด DS-160 ในโปรไฟล์ของท่านในเว็บไซต์ได้จนถึง 3 วันทำการก่อนวันนัดสัมภาษณ์ โดยการคลิก “Update profile” หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ศูนย์บริการวีซ่าสหรัฐฯ เพื่อขอคำปรึกษา

วิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160

กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้เสร็จสมบูรณ์และส่งหลังจากอ่านขั้นตอนการขอวีซ่าชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้สมบูรณ์และยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ก่อนทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

  • สถานทูตหรือสถานกงสุลที่ท่านเลือกในช่วงต้นของแบบฟอร์ม DS-160 จะต้องเป็นสถานทูตหรือสถานกงสุลเดียวกับที่ท่านทำนัดไปสัมภาษณ์วีซ่า
  • ท่านต้องตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้รับคำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของท่านด้วยตัวอักษรในภาษาท้องถิ่น
  • ท่านต้องอัพโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน DS-160 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯที่นี่
  • หากท่านพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ท่านจะต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่าท่านได้จดหมายเลขใบสมัครของท่านไว้ หรือบันทึกใบสมัครเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนหน้านี้แล้ว ท่านควรจดบันทึกหมายเลขใบสมัครไว้ซึ่งจะหาได้จากมุมขวาบนของหน้าจอ หากท่านจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์ก่อนยื่นใบสมัคร ท่านจะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกใบสมัครต่อในภายหลัง
  • เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะสร้างหน้าจอยืนยันซึ่งมีบาร์โค้ดที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข ให้ท่านสั่งพิมพ์หน้านี้ และนำเอกสารนี้ติดตัวมาในวันสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาด้วย
  • เมื่อผู้สมัครสั่งพิมพ์เอกสารยืนยันที่มีบาร์โค้ดแล้ว ให้กดปุ่ม "ย้อนกลับ" บนเว็บเบราว์เซอร์ และส่งสำเนาของหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ไปเก็บไว้ที่อีเมลส่วนตัวของท่าน ไฟล์ที่ท่านส่งอีเมลนั้นจะเป็นไฟล์ PDF ซึ่งต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการเรียกดูหรือสั่งพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ไปยัง เว็บไซต์นี้ เนื่องจากทางเราไม่สามารถตอบคำถามหรือให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ได้

สามารถกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ได้ ที่นี่