จุดรับยื่นเอกสาร

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับจดหมาย 221(g) และทางสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯแจ้งให้ท่านยื่นเอกสารเพิ่มสำหรับประกอบการพิจารณา ให้ท่านนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นที่ไปรษณีย์ไทยซึ่งจะทำการจัดส่งเอกสารของท่านไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ

ที่ตั้ง

ท่านสามารถดูที่ตั้งจุดรับยื่นเอกสารต่างๆของไปรษณีย์ไทยได้โดยคลิกที่นี่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล และคลิกที่นี่สำหรับจังหวัดอื่นๆ