จุดรับยื่นเอกสาร

ในหน้านี้:

ข้อมูลทั่วไป

ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับจดหมาย 221(g) และทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาแจ้งให้ท่านยื่นเอกสารเพิ่มสำหรับประกอบการพิจารณา ให้ท่านนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นที่ไปรษณีย์ไทยซึ่งจะทำการจัดส่งเอกสารของท่านไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

ที่ตั้ง

ท่านสามารถดูที่ตั้งจุดรับยื่นเอกสารต่างๆของไปรษณีย์ไทยได้โดยคลิก ที่นี่ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล คลิก ที่นี่ สำหรับจังหวัดอื่นๆ