สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกา

ในหน้านี้:


ที่ตั้งและข้อมูลสำหรับติดต่อ

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกาประจำประเทศไทยตั้งอยู่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
แฟกซ์: +66-2-254-1171
อีเมล: visasbkk@state.gov
เว็บไซต์: https://th.usembassy.gov/

สถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่อยู่: ที่อยู่: 387 ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 
แฟกซ์: +66-53-252-633
เว็บไซต์: https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai/