ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในหน้านี้:

ข้อมูลทั่วไป

กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดว่าท่านจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าหรือไม่ หากท่านมีวีซ่าอเมริกาที่มีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่แล้ว หรือหากท่านเป็นผู้ถือสัญชาติของประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ท่านอาจไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าอเมริกาใหม่อีก

ในกรณีที่ท่านต้องยื่นขอวีซ่าชั่วคราว กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว:

ท่านสามารถดูประเภทวีซ่าที่ท่านต้องขอได้ที่ วีซ่าชั่วคราวทั่วไป วีซ่าแต่ละประเภทจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง ให้เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน

โปรดศึกษา โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าด้วย หากประเทศของท่านเข้าร่วมในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ท่านก็ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า หาก ท่านเดินทางเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยว และ จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนต่อไปก็คือการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดอ่าน วิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและเป็นความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้อีก หากต้องการความช่วยเหลือโปรดปรึกษาหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหรือบริษัทแปล ศูนย์บริการข้อมูลจะไม่สามารถช่วยท่านกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ได้ เมื่อกรอกและยื่นแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ซึ่งจะต้องใช้เพื่อจองนัดสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อระบุประเภทวีซ่าและกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จแล้ว ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ หน้าค่าธรรมเนียมวีซ่า จะแสดงรายละเอียดของประเภทวีซ่าและค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าแต่ละประเภทในสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินท้องถิ่น

ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โปรดศึกษาข้อมูลที่หน้า ธนาคารและวิธีชำระค่าธรรมเนียม  ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะต้องสร้างโปรไฟล์และเก็บหมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 4

ในขั้นตอนนี้ท่านจะต้อง ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสอ้างอิงเดียวกับที่ท่านใช้ตอนที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้วท่านจะพบหน้าจอที่แสดงข้อมูลเฉพาะของท่าน

ให้คลิกปุ่ม “นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ที่เมนูด้านซ้ายมือ

จากนั้นระบบจะเริ่มต้นขั้นตอนทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

  • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
  • หมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว
  • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160

ระหว่างขั้นตอนนี้ ท่านจะสามารถเลือกประเภทวีซ่าของท่าน กรอกข้อมูลส่วนตัว เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะ เลือกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารคืน ยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้

ขั้นตอนที่ 5

ไปที่ สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้า การทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อดูรายการเอกสารที่จำเป็นต้องนำติดตัวมาด้วยในวันนัดสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 6

หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ระหว่างขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า