ที่ตั้งของธนาคาร

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้ในประเทศไทย โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาทไทย (THB)ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสถานทูตตามที่แสดงไว้ ที่นี่ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ดูหน้า วิธีการชำระเงิน

ที่ตั้ง

ท่านสามารถดูที่ตั้งของธนาคารได้โดยการคลิกที่นี่