Danh sách các Loại Thị Thực Không Định cư

Trên trang này:


Tổng quan

Với biên giới an toàn và cảnh cửa luôn rộng mở, chúng tôi chào mừng các bạn đến với Hoa Kỳ . Hầu hết các công dân Canada và nhiều công dân của các quốc gia thuộc Chương trình Miễn Thị Thực có thể đến Hoa Kỳ mà không cần Thị thực nếu họ đáp ứng được các yêu cầu nhất định, bạn có thể đọc ở đây.

Có nhiều loại Thị thực không định cư dành cho các khách tạm thời đến Hoa Kỳ nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú hợp pháp của Hoa Kỳ. Mục đích của chuyến đi dự kiến và các thông tin khác sẽ quyết định loại Thị thực cần thiết theo luật di trú của Hoa Kỳ. Điều quan trọng là bạn phải có thông tin về loại Thị thực không định cư mà bạn cần, và các bước cần thiết để xin Thị thực ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Xem bảng bên dưới để xác định loại Thị thực bạn cần. Để biết thêm thông tin chi tiết về mỗi loạiThị thực, bao gồm thông tin về cách xin Thị thựcvà nhiều thông tin hơn nữa, chọn liên kết ở cột Loại Thị thực bên dưới.

Mục đích của Chuyến đi tới Hoa Kỳ và Thị Thực Không định cư Loại Thị thực
Vận động viên, nghệ sĩ, giới giải trí P
Công dân Úc - chuyên gia E-3
Thẻ Qua Biên giới : Mexico BCC
Khách công tác B-1
Thủy thủ/phi hành đoàn (phục vụ ở nước ngoài trên tàu biển hoặc máy bay của Hoa Kỳ D
Viên chức ngoại giao và quan chức chính phủ nước ngoài A
Nhân viên hoặc tạp vụ nội bộ (phải đi cùng một nhân viên chính phủ nước ngoài) B-1
Nhân viên của tổ chức quốc tế được định rõ, và NATO G1-G5, NATO
Khách Trao đổi J
Khách trao đổi - người giúp việc nước ngoài J-1
Khách trao đổi - trẻ em (dưới 21 tuổi) hoặc vợ chồng của người có Thị thực loại J-1 J-2
Khách trao đổi - giáo sư, học giả, giáo viên J-1
Khách trao đổi - văn hóa quốc tế J, Q
Hôn phu (Hôn thê) K-1
Nhân viên quân sự nước ngoài đóng quân ở Hoa Kỳ A-2, NATO1-6
Công dân nước ngoài có khả năng đặc biệt về khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao O-1
Chuyên gia của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA): Chile H-1B1
Chuyên gia của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA): Singapore H-1B1
Đại diện truyền thông (truyền thông, báo chí) I
Nhân viên luân chuyển trong nội bộ công ty L
Khách điều trị y tế cho B-2
Nhân viên chuyên môn của NAFTA: Mexico, Canada TN/TD
Điều dưỡng đi tới các khu vực thiếu chuyên gia chăm sóc sức khỏe H-1C
Bác sĩ J-1, H-1B
Nhân viên hoạt động tôn giáo R
Nghề nghiệp trong các lĩnh vực cần kiến thức chuyên môn cao H-1B
Học sinh - học sinh học kiến thức và ngôn ngữ F-1
Người phụ thuộc - người phụ thuộc của cá nhân có Thị thực F-1 F-2
Học sinh - học nghề M-1
Người phụ thuộc - người phụ thuộc của cá nhân có Thị thực M-1 M-2
Nhân viên tạm thời - nông nghiệp thời vụ H-2A
Nhân viên tạm thời - không thuộc lĩnh vực nông nghiệp H-2B
Khách du lịch B-2
Học viên tham gia chương trình đào tạo hoặc huấn luyện H-3
Nhà đầu tư theo hiệp ước E-2
Doanh nhân theo hiệp ước E-1
Quá cảnh Hoa Kỳ C
Nạn nhân của nạn buôn người T-1
Xin cấp mới Thị thực tại Hoa Kỳ - A, G, và NATO A1-2, G1-4, NATO1-6