Thị Thực Doanh nhân theo hiệp ước và Thị Thực Nhà đầu tư theo hiệp ước

Trên trang này:


FAQ

Tổng quan

Thị thực Doanh nhân theo hiệp ước (E1) và Thị thực Nhà đầu tư theo hiệp ước (E2) dành cho công dân của các quốc gia mà Hoa Kỳ duy trì hiệp ước về hoạt động thương mại và hàng hải. Hiện nay Việt Nam không phải là một quốc gia trong hiệp ước. Để xem danh sách các quốc gia tham gia hiệp ước mi bm vào đây.

Để đủ điều kiện cho Thị thực Doanh nhân theo hiệp ước (E1) và Nhà đầu tư theo hiệp ước (E2), các đương đơn phải  có mục đích đến Hoa Kỳ để thực hiện các giao dịch thương mại  lớn, bao gồm cả giao dịch về dịch vụ và công nghệ, hay  các hoạt động  phù hợp mà các hoạt động đó quan trọng  đối với Hoa Kỳ và  quốc gia trong hiệp ước, hoặc để phát triển và định hướng hoạt động của doanh nghiệp mà đương đơn đã đầu tư một lượng vốn đáng kể. Người sở hữu thị thực E phải có dự định rời khỏi Hoa Kỳ khi tình trạng thị thực E bị chấm dứt.

Vợ hoặc chồng và các con chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của doanh nhân theo hiệp ước và nhà đầu tư theo hiệp ước hoặc nhân viên của các doanh nghiệp có thể được cấp thị thực phụ thuộc loại E để đi cùng hoặc đi theo vợ hoặc chồng hoặc bố mẹ của họ. Họ không nhất thiết phải có cùng quốc tịch với  đương đơn chính để  được cấpthị thực loại E.

Thị thực loại E cho phép các nhà đầu tư/kinh doanh và gia đình của mình  lưu trú ở Hoa Kỳ trong thời gian   Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho phép. Thị thực loại E là thị thực không định cư;  vì vậy người có thị thực này chỉ được phép ở Hoa Kỳ khi còn giữ được tình trạng mà họ được cấp thị thực. Những người phụ thuộc không được phép làm việc tại Hoa Kỳ trừ khi họ  được Cơ quan Di trú và Nhập tịch- Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS-USCIS) cấp phép. Những người phụ thuộc của doanh nhân theo hiệp ước/nhà đầu tư theo hiệp ước có thể nộp đơn xin phấy phép  làm việc sau khi đến Hoa Kỳ.

Lệ phí xin Thị thực E: $315

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html