Thị Thực Nhân viên Giúp Việc

Trên trang này:


Tổng quan

Người  giúp việc hoặc trợ lý đi cùng hoặc đi theo chủ lao động đến Hoa Kỳ có thể đủ điều kiện   được cấp thị thực B-1.  Người  giúp việc bao gồm, nhưng không giới hạn, đầu bếp, quản gia, tài xế, người hầu phòng, người phục vụ, người hầu, vú em, người hỗ trợ bà mẹ, người làm vườn và người  được thuê để đi cùng.

 Nếu chủ lao động  là nhân viên ngoại giao hoặc là  quan chức chính phủ thì người đi cùng họ có thể đủ điều kiện  được cấp thị thựcA-3 hoặc G-5, tùy thuộc vào  loại thị thực của chủ lao động của họ. Các đương đơn  này được miễn  phí  xin thị thực nhưng vẫn cần phải đặt lịch hẹn phỏng vấn. Đương đơn không nên thanh toán  phí  xin thị thực qua trang web này bởi phí này sẽ không  được hoàn lại. Đương đơn cần truy cập trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán để đặt lịch hẹn hoặc gửi câu hỏi về loại thị thực này.

Tiêu chuẩn

Nếu bạn là  người giúp việc và muốn xin thị thực B-1, bạn phải trình bày:

 • Mục đích của chuyến đi đến Hoa Kỳ là để làm việc với tư cách là một nhân viên giúp việc
 • Bạn dự định lưu trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian giới hạn cụ thể
 • Chủ lao động đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định
 • Bạn có bằng chứng thuyết phục về ràng buộc xã hội và kinh tế
 • Bạn có nơi cư trú bên ngoài Hoa Kỳ cũng như ràng buộc khác đảm bảo bạn sẽ quay lại quốc gia của mình khi hết hợp đồng.

Đi cùng người có thị thực không định cư

Nếu bạn là nhân viên giúp việc và muốn đi cùng hoặc đi sau để làm việc  cho chủ lao động không phải là công dân  hoặc  thường trú  dân Hoa Kỳ thì bạn có thể xin thị thực B-1 nếu chủ lao động của mình vào  Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q hoặc R . Bạn phải hội đủ các tiêu chuẩn sau:

 • Bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm làm giúp việc  được các chủ lao động trước xác nhận.
 • Bạn đã làm việc bên ngoài Hoa Kỳ cho chủ lao động của mình  ít nhất một năm trước  ngày chủ lao động của bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, hoặc
 • Mối quan hệ chủ lao động-nhân viên của bạn đã tồn tại  trước  khi  chủ lao động nộp đơn xin thị thực và chủ lao động của bạn có thể trình bày rằng họ thường xuyên thuê  nhân viên giúp việc (quanh năm hoặc thời vụ) trong  nhiều năm trước thời điểm họ nộp đơn xin thị thực.
 • Bạn sẽ không phải làm công việc khác và phải được chủ lao động cung cấp chỗ ăn, ở và vé máy bay khứ hồi  như được nêu rõ trong các điều khoản của hợp đồng lao độ

Đi cùng công dân Hoa Kỳ

a. Người phục vụ hoặc giúp việc  đi cùng hoặc đi theo chủ lao động là công dân Hoa Kỳ khi họ có công việc tạm thời ở Hoa Kỳ có thể được cấp thị thực B-1 nếu hội đủ  các điều kiện sau:

(1) Bạn có nơi cư trú ở một nước ngoài Hoa Kỳ mà chắc chắn bạn không có ý định từ bỏ nơi cư trú này;

(2) Bạn là  người giúp việc  cho  chủ lao động này ít nhất sáu tháng trước khi chủ lao động của bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ HOẶC chủ lao động của bạn có thể chứng minh được  họ thường xuyên thuê người  giúp việc để làm những công việc như bạn khi ở nước ngoài;

(3) Bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm trong công việc  giúp việc và phải được các chủ lao động trước  xác nhận ; và

(4) Bạn có  hợp đồng lao động bản gốc hoặc bản sao  để trình  tại  cửa khẩu, hợp đồng phải có chữ ký gốc của bạn và của chủ lao động.

b. Chủ lao động là công dân Hoa Kỳ của bạn có công việc phải luân chuyển ra nước ngoài  thường xuyên trong ít nhất hai năm,  điều này phải được phòng nhân sự của người chủ lao động xác nhận. Và thời gian  người chủ lao động  trở về Hoa Kỳ để cư trú không được quá sáu năm. Bạn chỉ được làm việc cho chủ lao động này và  chủ lao động có nghĩa vụ cung cấp  chỗ ăn ở và vé máy bay khứ hồi cho bạn như được nêu rõ trong các điều khoản của hợp đồng lao động; và

c. Hợp đồng lao động phải được chủ lao động và bạn ký và ghi rõ ngày tháng. , Chủ lao động phải đảm bảo rằng, ngoài các điều khoản được liệt kê trong mục (b) nêu trên, bạn sẽ nhận được mức lương hiện tại hoặc mức lương tối thiểu theo quy định , (tùy theo mức nào  lớn hơn) cho ngày làm việc tám tiếng. Hợp đồng lao động cũng phải nêu rõ các quyền lợi khác mà  được áp dụng cho người lao động tại Hoa Kỳ khi làm công việc tương đương. Chủ lao động phải thông báo trước ít nhất hai tuần nếu có ý định chấm dứt hợp đồng, và bạn cũng  cần thông báo trước hai tuần nếu bạn có ý định nghỉ việc.

Đi cùng thường trú dân hợp pháp tại Hoa Kỳ

Thường trú dân hợp pháp  Hoa Kỳ (người có thẻ Xanh) không được phép mang nhân viên giúp việc đi cùng đến Hoa Kỳ bằng thị thực B-1 trong bất kỳ trường hợp nào.

Yêu cầu hợp đồng cho người có thị thực B-1

Khi xin thị thực B-1 để làm  nhân viên giúp việc, bạn phải xuất trình hợp đồng lao động, do chủ lao động và bạn đã ký, bao gồm:

 • Mô tả nhiệm vụ của bạn tại Hoa Kỳ
 • Số giờ bạn sẽ làm việc mỗi tuần
 • Số ngày nghỉ, ngày lễ và ngày phép ốm được cho phép mỗi năm
 • Ngày được nghỉ trong tuần
 • Mức lương, phải là mức lương phổ biến hiện hành hoặc là mức lương tối thiểu tại tiểu bang nơi bạn sẽ làm việc theo quy định của luật Liên bang (tùy theo mức  nào lớn hơn) . Mức lương tối thiểu hiện tại trên toàn Hoa Kỳ có ti đây và mức lương phổ biến hiện tại có ti đây.
 • Chứng nhận rằng bạn sẽ được cung cấp chỗ ăn ở miễn phí
 • Chủ lao động của bạn phải đảm bảo rằng bạn sẽ không trở thành gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ khi làm việc cho chủ lao động của bạn
 • Bạn phải chứng minh rằng mình sẽ không  nhận bất kỳ công việc nào khác trong khi làm việc cho chủ lao động của bạn
 • Chứng nhận rằng chủ lao động của bạn sẽ không giữ hộ chiếu của bạn
 • Chứng nhận rằng cả hai bên hiểu rằng bạn không bắt buộc phải ở lại làm việc ngoài giờ khi không  được trả lương ngoài giờ
 • Chứng nhận rằng chủ lao động của bạn sẽ trả chi phí chuyến đi của bạn đến Hoa Kỳ lần đầu và đến nơi làm việc khác của chủ lao động sau đó, hoặc về lại  nơi cư trú của bạn khi kết thúc hợp đồng.

Đi cùng người có thị thực A-1, A-2 hoặc G-1 - G-4 (Thị thực A-3 hoặc G-5)

Nếu bạn là người phụ việc  hoặc giúp việc cho  người có thị thực A-1 hoặc A-2 hay G-1 đến G-4 thì bạn sẽ  được cấp thị thực loại A-3 hoặc G-5.

Các đương đơn xin thị thực A-3 và G-5 được miễn  phí xin thị thực nhưng  cần phải đặt lịch hẹn phỏng vấn. Đương đơn không nên trả lệ phí  xin thị thực qua trang web này bởi phí sẽ không thể hoàn trả lại. Đương đơn cần truy cập trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán để đặt lịch hẹn hoặc gửi câu hỏi liên quan đến  loại thị thực này.

Các giấy tờ cần thiết xin thị thực B-1 dành cho nhân viên giúp việc

Để xin thị thực B-1 dành cho nhân viên giúp việc, bạn phải nộp những giấy tờ sau:

 • Mẫu đơn xin thị thực không định cư điện tử (DS-160). Truy cập trang web DS-160 để biết thêm thông tin về DS-160.
 • Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất sáu tháng trước thời gian bạn định lưu trú tại Hoa Kỳ (trừ khi được miễn theo tha thun quc gia c th). Mỗi đương đơn xin thị thực, kể cả trẻ em, phải có hộ chiếu riêng và mẫu đơn DS160 riêng. 
 • Một (1) ảnh 2"x2" (5cmx5cm) chụp trong vòng sáu tháng gần đây. Trang web có thông tin về định dạng ảnh bắt buộc.
 • Biên nhận đóng phí  xin thị thực không định cư. Mức phí là  160 đô la Mỹ, được thanh toán bằng tiền tệ địa phương và phí này sẽ không được hoàn lại. Trang web này có thêm thông tin về việc thanh toán lệ phí này. Nếu thị thực được cấp, tùy theo quốc tịch của đương đơn,  lệ phí  cấp thị thực có thể được áp dụng. Trang web của Bộ Ngoại giao có thể giúp bạn tìm hiểu liệu bạn có phải thanh toán lệ phí cấp thị thực không và lệ phí là bao nhiêu.
 • Bản sao thị thực của chủ lao động của bạn hoặc phương thức khác mà họ sẽ sử dụng để đến Hoa Kỳ (hộ chiếu của quốc gia Miễn thị thực hoặc hộ chiếu của Hoa kỳ)
 • Hợp đồng lao động, do chủ lao động và bạn ký, đáp ứng tất cả yêu cầu được liệt kê ở trên.

Cách Xin Thị thực B-1 Dành Cho Nhân Viên Giúp Việc

Bước 1

Hoàn tất Mẫu Đơn xin Thị thực Không Định cư Điện tử (DS-160).

Bước 2

Thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị thực.

Bước 3

Lên lịch hẹn của bạn trên trang web này. Bạn sẽ cần thông tin sau để lên lịch hẹn:

 • Số hộ chiếu
 • Số biên nhận từ giấy biên nhận phí xin thị thực. (Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này).
 • Số mã vạch gồm mười (10) chữ số từ trang xác nhận của DS-160 của bạn
Bước 4

Đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian bạn phỏng vấn xin thị thực. Bạn phải mang theo bản in thư hẹn, trang xác nhận DS-160, một ảnh chụp trong vòng sáu tháng gần đây, hộ chiếu hiện tại và tất cả hộ chiếu cũ của bạn và biên nhận thanh toán phí xin thị thực gốc. Những đơn xin không có đầy đủ các giấy tờ này sẽ không được chấp nhận.

Giấy tờ Hỗ trợ

Giấy tờ hỗ trợ chỉ là một trong nhiều yếu tố mà viên chức lãnh sự sẽ cân nhắc trong cuộc phỏng vấn của bạn. Viên chức lãnh sự sẽ xem xét từng đơn xin thị thực và cân nhắc các yếu tố về công việc, xã hội, văn hóa và các yếu tố khác trong khi quyết định. Viên chức lãnh sự có thể xem xét dự định cụ thể của bạn, hoàn cảnh gia đình, kế hoạch và dự định lâu dài trong quốc gia thường trú của bạn.  Mỗi hồ sơ sẽ được xét duyệt riêng biệt theo đúng qui định của luật pháp.

Lưu ý: Không xuất trình giấy tờ giả. Gian lận hoặc trình bày sai có thể dẫn đến việc không đủ điều kiện xin Thị thực vĩnh viễn. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật, hãy mang theo giấy tờ đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong một phong bì được dán kín. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai và sẽ tôn trọng tính bảo mật của thông tin.

Bạn nên mang theo những giấy tờ sau đến buổi phỏng vấn:

 • Bằng chứng chủ lao động có  khả năng  trả mức lương đã thỏa thuận . Lưu ý: Nếu bạn xin thị thực A-3 hoặc G-5, yêu cầu này chỉ áp dụng cho các chủ lao động là nhân viên ngoại giao có chức vụ từ Tùy viên trở xuống.
 • Bằng chứng chứng minh rằng bạn chỉ lưu trú tạm thời tại Hoa Kỳ.
 • Truy cập trang web của Bộ Ngoại giao để biết thêm thông tin.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về thị thực A-3B-1 và G-5, truy cập trang web của Bộ Ngoại giao.