Visa ng CNMI-Saipan

FAQ

Sa pahinang ito:


Pangkalahatang Ideya

Dalawang bagong visa categories ang idinagdag para sa mga nagtratrabaho at naninirahan sa Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI-Saipan). Ang visa categories ay para sa "transitional workers" (CW-1) at long-term investors (E-2C). Ito ay valid hanggang December 31, 2019.

Ang visa para sa dalawang kategorya ay maipagkakaloob lamang pagkatapos ng petisyon na nai-file at naaprubahan ng U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). I-click dito para mapunta sa USCIS web site para sa kabuuang inpormasyon.

Ang transitional worker at investor visas ay valid lamang para sa pagpasok sa CNMI. Ang mga visa holders ay hindi maaaring gamitin ang kanilang CNMI visa para sa pagbiyahe o pagtrabaho sa anumang lugar sa United States. Ganun pa man, ang mga Filipino transitional workers ay pinapayagang mag-transit mula Guam papuntang CNMI.

Klasipikasyon ng CNMI Visas

 • CW-1 Transitional Workers: Sila ay legal na nasa CNMI ng maaprubahan ang kanilang petisyon.
 • CW-2 Ang asawa at hindi pa kasal na mga anak na may edad na 18 anos ng CW-1 beneficiaries: Ang CW-2 visa holders ay hindi karapat-dapat na magtrabaho sa CNMI.
 • E-2C Foreign investors: Sila ay lawfully admitted sa CNMI bago mag Nobyembre 28, 2009, at nasa sa ilalim ng CNMI investor status. Mayroong 3 sub-categories para sa ganitong kategorya: Long Term Investor, Foreign Investor at Retiree Investor. Ang asawa at hindi kasal na mga anak na may edad na 21 anos ng E-2C beneficiaries ay karapat-dapat na mag-apply ng E-2C visas bilang dependents. Ang asawa ng E-2C dependent visa ay maaring mag-apply ng work authorization para makapagtrabaho sa CNMI.

Application Requirements

Para makapag-apply sa isa sa CNMI-Saipan Visas, kailangang i-submit ang mga sumusunod:

 • Online Nonimmigrant Visa Electronic Application, Form DS-160. Bisitahin ang aming DS-160 webpage upang madagdagan ang kaaalaman tungkol sa DS-160 online process.
 • Ang isang balidong pasaporte para sa paglalakbay sa Estados Unidos na ang petsa ay hindi bababa sa anim na buwan sa inilaan na panahon ng aplikante upang manatili sa Estados Unidos (maliban kung may country-specific agreements). Kung higit sa isang tao ang kasama sa aplikasyon, ang bawat taong naghahangad ng visa ay kailangang magsumite ng isang application.Kung higit sa isang tao ang kasama sa aplikasyon , ang bawat taong naghahangad ng visa ay kailangang magsumite ng isang application.
 • Mga lumang pasaporte na naglalaman ng inyong lumang visa, kung kailangan.
 • Isang (1) 2x2 litrato. I-click dito upang makita ang format ng larawan.
 • Itong web page ay mayroong maraming impormasyon tungkol sa pagbayad ng kinakailangang visa fees. Kung naipagkaloob na ang visa, maaring mayroon na karagdagang visa issuance reciprocity fee, depende sa iyong nasiyonalidad. Ang Department of State's website ay maaaring makatulong sayo kung kinakailangan mo pang magbayad ng visa issuance reciprocity fee at kung magkano ang dapat bayaran.
 • Aprubadong I-129CW petisyon. I-click dito para makita ng detalyado ang tungkol sa CNMI-Saipan petisyon. Alalahanin na ang prinsipal na aplikante para CW-1 visas ay maaring magtrabaho sa isa o higit pa na employer pero dapat na magkaroon ng isang petisyon ang bawat employer.
 • Ang CW-1 na aplikante ay kailangang i-click ito at basahin ang pamphlet (PDF) tungkol sa worker rights at protections bago ang kanilang visa interview. I-click dito para sa pamphlet (PDF) sa Tagalog. Ang mga aplikante ay tatanungin kung natanggap, nabasa, at naintindihan ang nilalaman nito bago mapagkalooban ng visa.

Para sa karagdagang requirements, kailangang magpakita ng interview appointment letter na nagpapatunay na ikaw ay naka-book ng isang appointment sa pamamagitan ng serbisyong ito. Maaari mo ring dalhin ang anumang supporting documents na naniniwala ka na sumusuporta sa impormasyon na ibinigay sa mga opisyal ng konsulado.

Dependents

Para sa mga dependent na mga asawa at mga anak, ang mga sumusunod ay dapat na isubmit para sa karagdagan na pangunahing requirements:

 • Kopya ng nonimmigrant CW-1 o E-2C visa ng kasalukuyang prinsipal na aplikante (kung following to join)
 • Kopya ng aprubadong I-129CW Petisyon ng prinsipal na aplikante
 • Sertipiko ng kasal na ibinibigay ng Philippine National Statistics Office (NSO) security paper para sa asawa
 • Sertipiko ng kapanganakan (s) na ibinigay sa Philippine National Statistics Office (NSO) security paper para sa mga karapat-dapat na mga anak na hindi pa nakaksal.

Papaano mag-apply

Unang Hakbang
Magbayad ng visa application fee.

Pangalawang Hakbang
Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) na form.

Ikatlong Hakbang
Mag-iskedyul ng inyong appointment sa web page na ito. Kakailangan mo ang tatlong piraso ng impormasyon para makapag-iskedyul ng iyong appointment:

   • Numero ng iyong passport
   • Numero ng resibo para sa pinagbayarang MRV fee
   • Ang sampung digit number barcode mula sa inyong nakumpirmang DS160

Ikaapat na Hakbang
Para sa inyong interbyu pumunta sa Embahada/Konsulado ng Estados Unidos sa araw at petsa ng appointment. Kailangan dalhin ang nakalimbag na kopya ng appointment letter, ang iyong DS160 confirmation page, isang pirasong litrato na kinuhanan kamakailan, ang inyong kasalukuyang passport at lahat ng lumang passport. Ang mga application na wala ang mga nabanggit ay hindi tatangapin.