Work Visa

FAQ

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


Pangkalahatang Ideya

Ang lahat ng nagnanais na pansamantalang makapagtrabaho sa US bilang isang nonimmigrant, kailangan mo ng isang partikular na visa na ayon sa uri ng trabaho na iyong papasukan na naayon sa U.S. immigration law. Karamihan sa mga kategorya nasa pansamantalng manggagawa ay nangangailangan ng isang petisyon sa iyong prospective na employer o ahente. Ang visa petition ay kinakailangang aprubado ng US Citizenship at Immigration Services (USCIS) sa Estados Unidos bago ka makakapag-apply para sa isang visa.

Lahat ng mga aplikante para sa H, L, O, P at Q visa ay dapat magkaroon ng isang petisyon na aprubado ng USCIS. Ang petisyon, Form I-129, ay dapat na maaprubahan bago mag-apply ng visa ang isang nagbabalak na magtrabaho sa US sa alinmang Embahada o konsulado ng Estados Unidos sa ibang bansa. Kapag ang petisyon ay naaprubahan na, ang employer o ahente ay makakatanggap ng Notice of Action Form I-797, na magsisilbing petition approval notification. Ang Consular Officer ay magbeberipika ng inyong petition approval sa araw ng interview sa pamamagitan ng Petition Information Management Service (PIMS) ng Department of State.

Ang mga aplikante ng visa ay kailangang magdala ng aprubadong I-129 petition receipt number sa interbyu upang mapagtibay ang petisyon. Ang pagka-apruba ng petisyon ay hindi kasiguruhan na mabibigyan ng visa ang isang aplikante na napatunayang ineligible sa ilalim ng US immigration law.

Paglalarawan (Description) at Mga Kwalipikasyon ng Visa

H-1B (specialty occupation)

Ang H1B visa ay kinakailangan ng empleyadong darating sa Estados Unidos para magsagawa ng mga serbisyo sa trabahong napagkasunduan. Upang maging kwalipikado, ang empleyado ay kailangang may bachelor's o mas mataas na degree (o katumbas) sa posisyon na kanyang hinahangad. Ang USCIS ang magpapasya kung ang trabaho ay bumubuo ng isang specialty occupation at kung ikaw ay kwalipikado upang maisagawa ang mga serbisyo. Ang employer ay kailangan na mag-file ng isang labor condition application sa Department of Labor tungkol sa mga tuntunin at kundisyon ng kontrata ng pagtatrabaho.

H-1B1 Treaty-based Temporary Work Visas

Ang nilagdaang Free trade agreement ng Chile at Singapore ay pinapayagan ang isang qualified Chilean at Singaporean citizens na pansamantalang magtrabaho sa Estados Unidos sa ilang pagkakataon.  Tanging ang mamayan ng Chilean at Singaporean ang dapat na maging principal na aplikante, ngunit ang kanilang asawa at mga anak ay maaaring mamayan ng ibang bansa.

Ang aplikante para sa H1-B1 visa ay kailangan meron ng isang alok na trabaho mula sa napiling work area sa Estados, Unidos ngunit ang employer ay hindi nakailangan magsumite ng Form I-129, Petition for Non-immigrant Worker at ang aplikante ay hindi na maaaring kumuha ng isang Notice of Approval, Form I-797 form bago mag sumite ng visa application.  Gayunpaman, ang petitioner ay kailangan mag sumite ng Application of Foreign Labor Certification sa Department of Labor bago magaply ng visa.  Para sa karagdagang impormasyon sa H1-B1 visa, maaring ibisitahin ang https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html

H-2A (seasonal agricultural workers)

Ang H2A visa ang nagbibigay-daan sa mga US employers na magdala ng mga dayuhan sa Estados Unidos upang pansamantalang punan ang mga bakanteng trabahong pang-agrikultura kung saan may kakulangan ng manggagawa ang US. Ang H-2A nonimmigrant classification ay sumasaklaw sa mga dayuhan na naghahanap ng pang-agrikulturang trabaho o serbisyo na pansamantala o seasonal sa Estados Unidos. Ang isang US employer (o isang kapisanan ng US agricultural producers na nagsisilbing joint employer) ay dapat mag-file ng Form I-129, Petition for Nonimmigrant Worker, sa ngalan ng isang nagnanais na magtrabaho.

H-2B visa (skilled and unskilled workers)

Ang visa ay kinakailangan ng isang empleyadong darating sa Estados Unidos upang maisagawa ang trabahong pansamantala o seasonal kung saan may kakulangan ng manggagawa ang US. Ang employer ay kinakailangang makakuha ng Department of Labor Certification na nagpapatunay na walang mga kwalipikadong manggagawa sa US na karapat-dapat para sa mga trabaho batay sa petisyon.

H-3 (trainee)

Ang H-3 visa ay kinakailangan ng isang trainee na darating sa Estados Unidos upang tumanggap ng pagsasanay mula sa isang employer sa anumang larangan, maliban sa kanyang tinapos o pagsasanay ng hanggang dalawang taon. Ikaw ay maaaring bayaran sa pagsasanay at sa aytorisadong trabahong “hands-on.” Ang pagsasanay ay hindi maaring gamitin sa mapagkakakitaang trabaho at hindi maaaring magamit sa sariling bansa.

H-4 (dependents)

Ang asawa o walang asawang anak na may edad ng hindi pa umabot sa 21 ng principal H visa holder ay maaaring makatanggap ng visa para samahan ang mga principal H visa holder patungo sa Estados Unidos. Gayunpaman, hindi sila pinahihintulutang magtrabaho habang nasa Estados Unidos.

L-1 (intra-company transferees)

Ang L1 Visa ay para sa mga empleyado ng isang international na kumpanya na pansamantalang magtatalaga ng isang empleyado sa isang parent branch, o subsidiary ng parehong kumpanya sa Estados Unidos. Ang mga international na kumpanya ay maaaring maging US o dayuhang organisasyon. Upang maging karapat-dapat, ang empleyado ay nasa managerial o executive level, o mayroong specialized knowledge at ang kumpanya ay may planong ilagay siya sa isang posisyon sa US sa alinman sa mga antas, bagaman hindi kinakailangang sa dati niyang posisyon. Sa karagdagan, ang empleyado ay dapat nang nakapagtrabaho sa isang international company sa labas ng Estados Unidos ng isang taon sa loob ng tatlong taon bago siya nagbigay ng aplikasyon para sa pagpasok sa Estados Unidos. Ang mga indibidwal ay maaari lamang mag-apply ng L visa kapag nakatanggap na ng isang aprubadong petisyon mula sa USCIS, alinman sa isang "blanket" o mga indibidwal na batayan ang kumpanyang US o affiliate.

L-2 (dependents)

Maaring makatanggap ng derivative visa ang asawa o walang asawang anak na wala pa sa edad na 21 ng principal-L-1 visa holder. Dahil sa kamakailang pagbabago sa batas, ang asawa ng L visa holders ay maaaring ng kumuha ng pahintulot upang makapagtrabaho. Maaring makapasok ang iyong asawa sa Estados Unidos gamit ang kanyang L-2 visa at magsumite ng isang nakumpletong Form I-765 (maaaring matamo ito sa USCIS) kasama na ang application fee. Ang mga anak ng mga L-1 visa holders ay hindi pinahintulutan na magtrabaho sa Estados Unidos.

O

Ipinagkakaloob sa mga taong may pambihirang kakayahan sa agham, sining, edukasyon, negosyo at athletics, o pambihirang tagumpay sa produksyon ng pelikula at telebisyon, at ang kanilang mga mahahalagang support personnel.

P (artists, entertainers)

Ipinagkakaloob sa ilang mga atleta, entertainers at mga artists, at mga mahahalagang support personnel upang gumanap sa Estados Unidos.

Q

Ipinagkakaloob sa mga kalahok ng mga international cultural exchange program para sa layunin ng pagbibigay ng praktikal na pagsasanay, trabaho, at ang pagbabahagi ng kasaysayan, kultura at tradisyon ng sariling bansa ng isang dayuhan. Ang mga aplikante ng visa ay kinakailangang magkaroon ng isang petisyon na ini apply sa kanilang ngalan ng sponsor ng programa at inaprubahan ng USCIS. Tandaan lamang na sa pagkumpleto ng DS 160 ang katananungan patungkol sa SEVIS number ay maaring lagyan ng 0, sa kadahilanang ang SEVIS registration ay hindi kinakailangan.

Paano Mag-aapply

Ang Embahada ay maaaring mag proseso ng iyong H, L, O, P o Q visa application ng hanggang 90 araw bago magsimula ang employment status tulad ng nabanggit sa iyong I-797. Gayunpaman, kapag gumagawa ng plano sa paglalakbay, mangyaring tandaan na base sa Federal Regulations, maaari mo lamang gamitin ang visa para mag-apply na makapasok sa Estados Unidos simula sampung araw bago ang approved status na nabanggit sa iyong I-797.

Application Items

Ang bawat aplikante para sa isang H, L, O, P Q o visa ay kinakailangang magpasa ng mga sumusunod:

 • Online Nonimmigrant Visa Electronic Application, Form DS-160. Bisitahin ang aming DS-160 webpage upang madagdagan ang kaaalaman tungkol sa DS-160 online process.
 • Valid passport para sa paglalakbay sa Estados Unidos na may validity ng hindi bababa sa anim na buwan sa inilaan na panahon ng aplikante upang manatili sa Estados Unidos (maliban kung may country-specific agreements. Kung higit sa isang tao ang kasama sa aplikasyon , ang bawat taong naghahangad ng visa ay kailangang magsumite ng isang application.
 • Isang (1) 2x2 litrato. I-click dito upang makita ang format ng larawan.
 • Resibo bilang katibayan na nagpapakitang bayad na ang nonimmigrant visa application processing fee (non-refundable). Maaaring tignan ang Mga Visa Fees para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bayaring ito. Bukod dito, kung ang visa ay inisyu, maaaring may karagdagang visa issuance reciprocity fee, depende sa nasyonalidad ng aplikante. Mangyaring kumunsulta sa Mga Talahanayan ng Pagkakasundo ng Visa upang malaman kung dapat kang magbayad ng visa issuance reciprocity fee at kung magkano ito.
 • Kung ikaw ay isang L-1 aplikante sa isang blanket petition, kailangan mong magdala ng 2 kopya ng I-129s. Gayundin, maaaring kailanganin mong magbayad ng fraud detection fee (karagdagang impormasyon tungkol sa bayad na ito ay dito.
 • Isang kopya ng aprubado at validong I-797.

Bukod sa mga nabanggit, ang bawat aplikante ay dapat magpakita ng isang appointment letter bilang patunay na sila ay may nai-book ng appointment. Ang mga aplikante ay maaaring magdala ng kahit na anong supporting documents na sa palagay nila ay kinakailangan upang suportahan ang mga impormasyon na ibibigay sa Consular Officer.

Paano Mag apply

Step 1

Magbayad ng visa application fee.

Step 2

Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) na form

Step 3

Magpa schedule ng inyong appointment sa web page na ito. Kakailanganin mo ang mga sumusunod na impormasyon para makapag-schedule ng iyong appointment:

 • Numero ng iyong passport
 • Numero ng resibo mula sa pinagbayarang MRV fee
 • Ang sampung (10) digit number barcode mula sa inyong natapos na DS160
Step 4

Para sa inyong inteview pumunta sa Embahada/Konsulado ng Estados Unidos sa araw at petsa ng appointment. kailangang dalhin ang printed copy ng appointment letter, DS-160 confirmation page, isang latest picture na kuha kamakailan, ang inyong current passport at lahat ng lumang passport. Ang mga application na wala ang mga nabanggit ay hindi tatangapin.

Supporting Documents

Ang mga supporting documents ay isa lamang sa maraming mga bagay na isasaalang-alang ng isang consular officer sa inyong interview. Ang mga Consular Officers ang tumitingin sa bawat application at isinasaalang-alang ang mga propesyonal, panlipunan, pangkultura at iba pang mga kadahilanan. Ang mga consular officers ay tumitingin sa intensyon, sitwasyon ng pamilya , at long-range plans at mga prospects sa loob ng kanyang bansa ng paninirahan. Ang bawat kaso ay sinusuri isa-isa at ito ay ibinibigay matapos ang pagsasaalang-alang at pagsangguni na naaayon sa batas.

Paalala: Huwag mag-pasa ng mga pekeng dokumento. Ang pandaraya o kasinungalingan ay maaaring magresulta sa permanenteng pagkawala ng karapatan na makakuha ng visa. Kung ang confidentiality ay pinangangambahan, ang aplikante ay kailangang magdala ng mga dokumento sa Embassy sa isang selyadong sobre. Ang Embassy ay hindi hahayaan na ang inyong impormasyon ay magagamit nang basta ng kahit sino at kikilalanin at igagalang ng Embassy ang confidentiality ng inyong mga impormasyon.

Susuriin ng mga consul ang bawat application at isasaalang-alang ang mga professional, social, cultural at iba pang mga kadahilanan. Maaring i-consider ng mga consular officer ang mga tiyak na intensyon ng mga aplikante, sitwasyon ng pamilya, at mga plano at mga prospects sa loob ng kanyang bansa ng paninirahan. Ang bawat kaso ay sinusuri isa-isa at ito ay binibigyan ng konsiderasyon na naaayon sa batas.

Kung ikaw ay nag a apply ng visa sa unang pagkakataon, maaari kang makatipid ng oras sa pamamagitan ng pagdadala ng mga sumusunod na dokumento sa araw ng iyong interview:

 • Katibayan na ikaw ay may matatag na kwalipikasyon sa trabaho, kabilang na ang anumang diploma sa unibersidad.
 • Orihinal na sulat mula sa kasalukuyan at nakaraang mga employer na nagsasaad ng iyong posisyon, mga proyektong hinawakan at kung gaano katagal ka nang nasa kumpanya.
 • Kung ikaw ay kasalukuyang nagta-trabaho at may hawak na H-1B visa, Mangyaring ipasa ang iyong pay slips sa kasalukuyang taon at ang iyong Federal tax returns (IRS Form 1040 at W2) para sa lahat ng mga taon kung saan ikaw ay nagtrabaho sa Estados Unidos. Dalhin din ang mga sumusunod:
  1. Pay slips mula sa iyong kasalukuyan o pinakahuling trabaho
  2. Ang mga pangalan at kasalukuyang telepono ng mga manager ng iyong kasalukuyan at nakaraang trabaho
  3. Ang iyong resume o CV

Dependents o Makikinabang

Lahat ng mga kinakailangang dokumento para sa anumang nonimmigrant visa kasama na ang:

 • Orihinal na marriage (para sa asawa) at /o birth certificates (para sa mga anak na walang asawa at ang edad ay wala pa sa 21) kung angkop.
 • Isang sulat mula sa employer ng asawa na nagpapatunay na patuloy ito sa trabaho
 • Kung ang asawa ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Estados Unidos sa isang H1-B visa, dalhin sa iyong appointment ang pay slips sa kasalukuyang taon at federal tax returns (IRS Form at W-2s) sa lahat ng taon na sya ay nagtrabaho sa Estados Unidos sa ilalim ng H1B visa

Karapatan at Proteksyon para sa mga Pansamantalang Manggagawa sa Estados Unidos

Para matutunan at malaman ang tungkol sa iyong karapatan at proteksyon bilang isang pansamantalang manggagawa sa Estados Unidos. Magbasa pa dito.

Iba pang Impormasyon

Para sa karagdagang impormasyon sa H, L, O, P at Q visa, bumisita sa Department of State's Temporary Workers: Temporary Workers webpage.