អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងការបិទ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋាការក៏ប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះផងដែរ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់សម្រាកប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិក (ឆ្នាំ២០២៣)

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ភ្នំពេញ កាលវិភាគឈប់សម្រាកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤:

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ភ្នំពេញ កាលវិភាគឈប់សម្រាកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤:

ថ្ងៃទី ខែ ថ្ងៃ ថ្ងៃឈប់សំរាក

បុណ្យកម្ពុជា ឬអាមេរិក

១ មករា ច័ន្ទ ចូលឆ្នាំសកល (២០២៤) អាមេរិក
១៥ មករា ច័ន្ទ ទិវា Martin Luther King អាមេរិក
១៩ កុម្ភៈ ច័ន្ទ ទិវាប្រធានាធិបតី អាមេរិក
៨ មីនា សុក្រ ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ខ្មែរ
១៥ មេសា ច័ន្ទ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ខ្មែរ
១៦ មេសា អង្គារ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ខ្មែរ
១៤ ឧសភា អង្គារ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ខ្មែរ
២៧ ឧសភា ច័ន្ទ ទិវានៃការចងចាំ (Memorial Day) អាមេរិក
១៩ មិថុនា ពុធ ទិវា Juneteenth អាមេរិក
៤ កក្កដា ព្រហស្បតិ៍ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ អាមេរិក
២ កញ្ញា ច័ន្ទ ទិវាពលកម្ម អាមេរិក
១ តុលា អង្គារ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
២ តុលា ពុធ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
៣ តុលា ព្រហស្បតិ៍ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
១៤ តុលា ច័ន្ទ ទិវា Columbus Day អាមេរិក
២៩ តុលា អង្គារ គ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ខ្មែរ
១១ វិច្ឆិកា ច័ន្ទ ទិវាអតីតយុទ្ធជន អាមេរិក
១៤ វិច្ឆិកា ព្រហស្បតិ៍ បុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
១៥ វិច្ឆិកា សុក្រ បុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
២៨ វិច្ឆិកា ព្រហស្បតិ៍ ទិវាបុណ្យអំណរគុណ (Thanksgiving) អាមេរិក
២៥ ធ្នូ ពុធ បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ (ណូអែល) អាមេរិក