អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងការបិទ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋាការក៏ប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះផងដែរ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់សម្រាកប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិក (ឆ្នាំ២០២៣)

ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ដូចខាងក្រោមនេះ

ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ដូចខាងក្រោមនេះ

ថ្ងៃទី ខែ ថ្ងៃ ថ្ងៃឈប់សំរាក

បុណ្យកម្ពុជា ឬអាមេរិក

២ មករា ច័ន្ទ ឆ្លងឆ្នាំសកល (២០២៣) អាមេរិក
១៦ មករា ច័ន្ទ ទិវា Martin Luther King អាមេរិក
២០ កុម្ភៈ ច័ន្ទ ទិវាប្រធានាធិបតី អាមេរិក
៨ មីនា ពុធ ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ខ្មែរ
១៣ មេសា ព្រហស្បតិ៍ ឆ្លងឆ្នាំខ្មែរ ខ្មែរ
១៤ មេសា សុក្រ ឆ្លងឆ្នាំខ្មែរ ខ្មែរ
៨ ឧសភា ច័ន្ទ ទិវាច្រត់ព្រះនង្គ័ល ខ្មែរ
១៥ ឧសភា ច័ន្ទ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ខ្មែរ
២៩ ឧសភា ច័ន្ទ ទិវារំឭក (Memorial Day) អាមេរិក
១៩ មិថុនា ច័ន្ទ ទិវា Juneteenth អាមេរិក
៤ កក្កដា អង្គារ ទិវាឯករាជ្យជាតិ អាមេរិក
៤ កញ្ញា ច័ន្ទ ទិវាពលកម្ម អាមេរិក
៩ តុលា ច័ន្ទ ទិវា Columbus Day អាមេរិក
១២ តុលា ព្រហស្បតិ៍ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
១៣ តុលា សុក្រ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
៩ វិច្ឆិកា ព្រហស្បតិ៍ ទិវាឯករាជ្យជាតិ ខ្មែរ
១០ វិច្ឆិកា សុក្រ ទិវាអតីតយុទ្ធជន អាមេរិក
២៣ វិច្ឆិកា ព្រហស្បតិ៍ ទិវាអរព្រះគុណ (Thanksgiving) អាមេរិក
២៧ វិច្ឆិកា ច័ន្ទ បុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
២៨ វិច្ឆិកា អង្គារ បុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
២៥ ធ្នូ ច័ន្ទ បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ (ណូអែល) អាមេរិក