ສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ລາວ ມີທີ່ຢູ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ທີ່​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ​ປະ​ຈຳ​ລາວ: ຫຼັກ 9,
ຖະ​ໜົນ​ທ່າ​ເດື່ອ, ບ້ານ​ສົມຫວັງ​ໃຕ້,ເມືອງ​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ,
ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ.


ເວັບໄຊ໌: https://la.usembassy.gov/